WAAR STAAN WE VOOR?

 

Eenvoud

Onze oplossingen zijn hoogwaardig. In normaal Nederlands betekent dit, dat de oplossingen passen bij de werkgever en haar werknemers, toekomstbestendig en eenvoudig zijn. Het belang van eenvoud kunnen we niet genoeg benadrukken. Dit leidt namelijk tot lagere advies-, uitvoerings- en onderhoudskosten en zorgt voor een hogere opbrengst. Hierdoor is de waardering hoger en is er begrip bij de werknemer en werkgever. Uiteindelijk is er een betere samenhang met de overige arbeidsvoorwaarden.

 

Toegevoegde waarde

OPN onderscheidt zich door te focussen op de uitdagingen, belangen én zorgen van de sociale partners. Zij zijn immers de bestaansreden van de pensioenuitvoerders, niet andersom. OPN heeft niet alleen een goede prijs-kwaliteitverhouding maar ook aandacht voor haar relaties. OPN is  kritisch op de houdbaarheid, uitvoerbaarheid, complexiteit en communiceerbaarheid van regelingen.

 

Onafhankelijkheid

De adviseurs van OPN adviseren op basis van absolute onafhankelijkheid en werken alleen op uurbasis en niet op provisiebasis. OPN adviseurs zijn lid van Financial Planning Association Nederland, geregistreerd bij Stichting Financial Standards Board Nederland en beschikken over alle vereiste AFM-vergunningen.

Geen enkele adviseur van OPN is  gebonden aan pensioenuitvoerders en productoplossingen.

 

Kwaliteit

Onze kwaliteit is een basisvoorwaarde. Alle adviseurs van OPN zijn wetenschappelijk opgeleid en worden permanent verplicht bijgeschoold. Er wordt niet alleen gekeken naar wat de relatie wil, maar onderzoeken ook het 'waarom' en 'wat als'.

 

Stichting Onafhankelijke Pensioenprofessionals Nederland • info@stichtingopn.net